תביעות אזרחיות

  1. תביעות כספיות.
  2. תביעות לפסקי דין הצהרתיים.
  3. תביעות בבית הדין לעבודה.
  4. תביעות בגין הטרדה מאיימת.
  5. הקמת חברות.
  6. תביעות הטרדה מינית.
  7. תביעות כנגד הרשות הפלסטינאית.