מקרקעין

  1. עריכת הסכמי מכר וקניה.
  2. ייצוג בחוזי רכישה מול קבלן.
  3. עסקאות קומבינציה.
  4. ייצוג שוכרים ובעלי נכסים בעסקאות שכירות.
  5. תביעות פינוי לרבות פינוי שוכרים.
  6. תביעות בגין ליקויי בניה.
  7. הליכים בפני המפקח ע המקרקעין.
  8. תביעות בענייני מקרקעין.
  9. תמ"א 38.
  10. ליווי יזמי נדל"ן, הפניה לאדריכלים, בדיקות ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון והבניה.