ירושה

ירושות וצוואות

  1. הגשת בקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה.
  2. הגשת התנגדויות לצוואה.
  3. ניהול תביעות בין יורשים.
  4. ניהול עיזבון.
  5. עריכת צוואות לרבות צוואות הדדיות.